ซิข่ายฉี - Fiona Sit

薛凱琪 (薛凯琪) / Sit Hoi Kei (Xue Kai Qi)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
11 สิงหาคม 1981
หญิง