หยวนไฉ่หวิน - Fiona Yuen

袁彩雲 / Yuen Choi Wun (Yuan Cai Yun)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
20 มกราคม 1976
หญิง