ซุนซวน - Jessica Hsuan

宣萱 , Suen Huen (Xuan Xuan)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 สิงหาคม 1970
หญิง