กัวเข่ออิง - Kenix Kwok

郭可盈 / Kwok Ho Ying (Guo Ke Ying)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
27 พฤศจิกายน 1969
หญิง