วังหมิงฉวน - Liza Wang

汪明荃
วันเกิด / วันก่อตั้ง
28 สิงหาคม 1948
หญิง