ซูอี้หัว - Louisa So

蘇玉華 , So Yuk Wah
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 มกราคม 1968
หญิง