หมีเซียะ - Michelle Yim

米雪
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 กันยายน 1955
หญิง