กวนจื่อหลิน - Rosamund Kwan

關之琳
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 กันยายน 1962
หญิง