หยังซือฉี - Shirley Yeung

楊思琦 (杨思琦) / Yeung Sze Kei (Yang Si Qi)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
7 สิงหาคม 1978
หญิง