ซูฉี - Shu Qi

舒淇 / Shū Qí / Hsu Chi / Shu Kei / Fanny Lin / Fanny Hsu
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 เมษายน 1976
หญิง