กัวเชี่ยนหนี - Sonjia Kwok

郭羡妮
วันเกิด / วันก่อตั้ง
22 กรกฎาคม 1974
หญิง