ฟู่อิง - Theresa Fu

傅穎 / Fu Wing (Fu Ying)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
22 กันยายน 1984
หญิง