เย่ชุ่ยชุ่ย - Tracy Ip

葉翠翠
วันเกิด / วันก่อตั้ง
10 กันยายน 1981
หญิง