หวางหรั่วอี้ - Wang Ruo Yi

王若伊
วันเกิด / วันก่อตั้ง
6 กุมภาพันธ์ 1988
หญิง