Pandora 2 Kiga Retto

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
パンドラII 飢餓列島
จำนวนตอน
7
ประเภท
Suspense
Written By
Inoue Yumiko
ปี
2010
ออกอากาศ
2010-04-18
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 22:00 - 23:00