เจียนม่านชู - Jian Man Shu

簡嫚書
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 ตุลาคม 1988
หญิง