ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (1)

ภาพงานวันแรกของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (2007 Pusan International Film Festival - PIFF) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 ต.ค. 2007 - 12 ต.ค. 2007

- Eugene
- ยูนอึนเฮ (Yoon Eun Hye)
- อุมจุงวา (Uhm Jung Hwa) และ ลีดองกัน (Lee Dong Gun)
- คิมโซยอน (Kim So Yun)
- Daniel Dae Kim
- ลีจุงจิน (Lee Jung Jin) และ ลีโซยอน (Lee So Yeon)
- จูจินโม (Joo Jin Mo) และ ปาร์คซิฮยอน (Park Si Yeon)
- โอจีโฮ (Oh Ji Ho) และ ปาร์คโซมี (Park Sol Mi)
- คิมอกบิน (Kim Ok Bin) และ ลีแตซุง (Lee Tae Sung)
- ฮุนยอง (Hyun Young)
- แดเนียล เฮนนี่ (Daniel Henney)
- Fashion designer Andre Kim

ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (2)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (3)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (4)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (5)