ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (2)

- คิมแทฮี (Kim Tae Hee) และ ลีคยูฮาน (Lee Kyu Han)
- Um Ji Won และ Jun Tae Su
- Kim Hye Sung และ Kim Hae Na
- Ha Jung Wo และ Yoon Jin Suh
- คิมคางวู (Kim Kwang Woo) และ ลีฮานะ (Lee Ha Na)
- คิมจูฮุค (Kim Ju Hyuk) และ คิมจิซู (Kim Ji Soo)
- Jang Junhwan และ Moon Sori
- ชอยจุงวอน (Choi Jung Won)
- Eugene
- ชอยคังฮี (Choi Kang Hee)
- ฮออีแจ (Heo Yi Jae)
- ฮุนยอง (Hyun Young)
- Kang Song Yeon
- คองเฮียวจิน (Kong Hyo Jin)

ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (1)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (3)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (4)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (5)