ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (5)

- ยูนอึนเฮ (Yoon Eun Hye)
- ชอยคังฮี (Choi Kang Hee)
- Ha Jung Woo และ คองเฮียวจิน (Kong Hyo Jin)
- แดเนียล เฮนนี่ (Daniel Henney)
- คิมอาจุง (Kim Ah Joong)
- ลีแตซุง (Lee Tae Sung)
- ฮออีแจ (Heo Yi Jae)
- ฮุนยอง (Hyun Young)
- Kang Song Yeon
- จุงคยองโฮ (Jung Kyung Ho)
- Kim Hye Sung
- คิมจูฮุค (Kim Ju Hyuk) และ คิมจิซู (Kim Ji Soo)
- คิมแทฮี (Kim Tae Hee) และ Do Ji Won

ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (1)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (2)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (3)
ภาพงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองปูซาน ครั้งที่ 12 (4)