Power of Love - คลิกรักนักโฆษณา

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
恋ノチカラ / Koi no Chikara
ชื่อหนังอื่นๆ
Power of Love / Strength of Love
นักแสดง
Fukatsu Eri, Tsutsumi Shinichi
กำกับโดย
Wakamatsu Setsuro, Murakami Masanori, Muratani Yoshinori (村谷嘉則)
จำนวนตอน
11
ประเภท
Romance
Produced By
Funatsu Kouichi
Written By
Aizawa Tomoko
ปี
2002
ออกอากาศ
2002-01-10
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง Fuji TV ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.
ออกอากาศในไทย
2003-06-23
ออกอากาศในไทย (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง ไอทีวี ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 21:30 - 22:30 น.