2PM เปิดเผย PV สำหรับ Ultra Lover ซิงเกิ้ลในญี่ปุ่นของพวกเขา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 2PM กลุ่มศิลปินเกาหลีเปิดตัวทีเซอร์ PV ของพวกเขาสำหรับซิงเกิ้ลญี่ปุ่นในชื่อว่า Ultra Lover แม้ว่าซิงเกิ้ลนี้จะยังไม่มีกำหนดออกจนถึงวันที่ 2 พ.ย. พวกเขาก็ออก PV ตัวเต็มความยาว 3 นาทีมาให้ชมกันแล้ว!