PV ตัวอย่างเพลง Winter Magic ของ KARA ออกมาแล้ว

KARA จะกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้ง ด้วยซิงเกิ้ลใหม่ของพวกเธอที่มีชื่อว่า Winter Magic และเพื่อสร้างกระแสให้ได้รับรู้กัน  Universal Music ญี่ปุ่น เปิดเผยตัวอย่าง PV ใหม่ของพวกเธอ