จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang

張孝全
วันเกิด / วันก่อตั้ง
28 ธันวาคม 1983
ชาย