The Spirit of the Sword - ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
浣花洗剑录 / Huan Hua Xi Jian Lu
ชื่อหนังอื่นๆ
Rinsing Flowers and Purifying Swords / Sword Bathed in Flowers
นักแสดง
เซี่ยถิงฟง จงซินถง อีเหนิงจิ้ง
กำกับโดย
Tan You Ye, Chen Yong Ge
จำนวนตอน
40
ประเภท
Wuxia
Produced By
Xiao Gang (肖岗) [Chief] / Huang Zhu Cheng (黄著诚), Liu Ai Qin (刘爱勤), Shen Gen Lin (沈根林), Xiao Gang (肖岗), Liu Chang Le (刘长乐), Wang Man Lin (王满林)
Written By
Huan Hua Xi Jian Lu by Gu Long (นวนิยาย)
ปี
2007
ออกอากาศ
2007-11-21
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศเวลา 20:00 - 21:30 ทาง CTV
ออกอากาศในไทย
2011-10-13
ออกอากาศในไทย (เพิ่มเติม)
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 02:45 - 03:55 ทางช่อง 3