หยาง มี่ - Yang Mi

杨幂
วันเกิด / วันก่อตั้ง
12 กันยายน 1986
หญิง