เสี่ยวเจี๋ย - Xiao Jie [Lollipop]

廖俊傑(小傑)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
25 กันยายน 1986
ชาย