Cross scandal

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까? (Ji-geum Sa-lang-ha-neun Sa-lam-gwa Sal-go Iss-seub-ni-kka?
ชื่อหนังอื่นๆ
Changing Partner
นักแสดง
Uhm Jung Hwa (엄정화),Park Yong Woo (박용우),Lee Dong Gun (이동건)
กำกับโดย
CHONG Younsu (정윤수 / 鄭允秀)
ประเภท
Melodrama and Romance
Produced By
Lee Choon-yeon (이춘연)
Written By
N/A
ปี
2007
ระยะเวลา (นาที)
116
วันที่เข้าฉาย
2007-08-15
วันที่เข้าฉายในไทย (เพิ่มเติม)
N/A