เฉินเสี่ยวชุ่น - Jordan Chan

陳小春 (陈小春) / Chan Siu Chun
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 กรกฎาคม 1967
ชาย