Around 40

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
アラウンド40
ชื่อหนังอื่นๆ
N/A
นักแสดง
Amami Yuki, Fujiki Naohito
กำกับโดย
Yoshida Ken
จำนวนตอน
11
ประเภท
Human drama, comedy
Produced By
Setoguchi Katsuaki, Takanari Mahoko (高成麻畝子)
Written By
Hashibe Atsuko
ปี
2008
ออกอากาศ
2008-04-11
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง TBS ทุกวันศุกร์ เวลา 22:00 น.