เถียนฟู่เจิน - Hebe Tian [S.H.E.]

田馥甄 (Tian Fu Zhen)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
30 มีนาคม 1983
หญิง