จั๋วเหวินซวน - Genie Zhuo

卓文萱 (Zhuo Wen Xuan)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
20 มกราคม 1986
หญิง