ชิวเจ๋อ - Roy Chiu

邱澤
วันเกิด / วันก่อตั้ง
14 ตุลาคม 1981
ชาย