ม่อเหวินเว่ย - Karen Mok

莫文蔚 / Karen Mok Man-Wai / Mò Wénwèi
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 มิถุนายน 1970
หญิง