หลิว ซือ ซือ - Liu Shi Shi

刘诗诗
วันเกิด / วันก่อตั้ง
22 มกราคม 1987
หญิง