ภาพควอนซังวู (Kwon Sang Woo) และซอนแทยอง (Son Tae Yon) ในนิตยสาร W

ภาพในชุด A Moment Like This จากนิตยสาร W เกาหลี ที่มีควอนซังวู (Kwon Sang Woo) และซอนแทยอง (Son Tae Young) เป็นนายแบบ/นางแบบให้ ภาพพวกนี้ถ่ายในลอนดอนในช่วงเวลาฮันนีมูนล่วงหน้าก่อนการแต่งงาน

PopSeoul