ซู เจียว - Xu Jiao

徐嬌 / 徐娇
วันเกิด / วันก่อตั้ง
5 สิงหาคม 1997
หญิง