กุ่ยกุ่ย - Gui Gui [Hey Girl]

鬼鬼
วันเกิด / วันก่อตั้ง
11 สิงหาคม 1989
หญิง