ชาง เฉิน - Chang Chen

張震 / 张震
วันเกิด / วันก่อตั้ง
14 ตุลาคม 1976
ชาย