Ani Kaeru

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
兄帰る
ชื่อหนังอื่นๆ
N/A
นักแสดง
Kimura Yoshino, Takahashi Kazuya
กำกับโดย
Fukamachi Yukio (深町幸男)
ประเภท
N/A
Produced By
Inoue Mamoru (井上衛), Daijo Akihiko (代情明彦)
Written By
Ani Kaeru by Kondo Yoko (近藤ようこ), Tsutsui Tomomi (筒井ともみ)
ปี
2009
ออกอากาศ
2009-02-14
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง WOWOW ทุกวันเสาร์ เวลา 20:00 น.