LOVE GAME

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
N/A
ชื่อหนังอื่นๆ
N/A
นักแสดง
N/A
กำกับโดย
Okamoto Koichi (岡本浩一)
จำนวนตอน
13
ประเภท
N/A
Produced By
Taketsuna Yasuhiro (竹綱裕博), Morikawa Masayuki (森川真行)
Written By
LOVE GAME - Adachi Motoichi (安達元一), Iwamura Masako (岩村匡子)
ปี
2009
ออกอากาศ
2009-04-23
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง YTV ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:58 น.