กวานหยิ่ง - Terri Kwan

關穎 (关颖)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 กรกฎาคม 1976
หญิง