Kim Tae Hyun

김태현 / Kim Tae Hyun (Kim Tae Hyeon)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 กุมภาพันธ์ 1981
ชาย