T.O.P - ท็อป [Big Bang]

탑 / T.O.P
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 พฤศจิกายน 1987
ชาย