Higashiyama Noriyuki

東山紀之 (ひがしやま のりゆき)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
30 กันยายน 1966
ชาย