จางกั๋วลี่ - Zhang Guo Li

张国立
วันเกิด / วันก่อตั้ง
17 มกราคม 1955
ชาย