โจวซุน - Zhou Xun

周迅
วันเกิด / วันก่อตั้ง
18 ตุลาคม 1976
หญิง