หยีหน่า - Yu Na

于娜
วันเกิด / วันก่อตั้ง
6 มิถุนายน 1981
หญิง