Natsu Kumo Agare

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
夏雲あがれ
ชื่อหนังอื่นๆ
N/A
นักแสดง
Ishigaki Yuma, Sakimoto Hiromi, Aoyama Sota (青山草太)
กำกับโดย
Yamada Takamichi (山田髙道)
จำนวนตอน
5
ประเภท
Period
Produced By
Kanno Takashi (菅野高至), Iijima Toshihiro (飯島敏宏)
Written By
Miyamoto Masataka (宮本昌孝) Natsu Kumo Agare (นิยาย), Miyagawa Ichiro (宮川一郎)
ปี
2007
ออกอากาศ
2007-06-07
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศช่อง NHK ทุกวันศุกร์ เวลา 23:00-23:45 น.