Aishiteru (J)

Aishiteru

アイシテル
N/A
Inamori Izumi, Yamamoto Taro
10
Yoshino Hiroshi, Kunimoto Masahiro
Tsugiya Hisashi (次屋尚), Chiba Yukitoshi (千葉行利)
Aishiteru - Ito Minoru (伊藤実)
Drama
ออกอากาศช่อง NTV ทุกวันพุธ เวลา 22:00 น.

Theme song: Aishiteru - MONKEY MAJIK

 

Rating

Episode Kanto Kansai Nationwide
01 13.2  ??.?  ??.?
02 13.7  ??.?  ??.?
03 14.2  ??.?  ??.?
04 13.0  ??.?  ??.?
05 14.8  ??.?  ??.?
06 13.9  ??.?  ??.?
07 14.0  ??.?  ??.?
08 15.6  ??.?  ??.?
09 16.6  ??.?  ??.?
10 18.6  ??.?  ??.?
Average 14.7  ??.?  ??.?

Source: Video Research