Deru Toko Demasho (J)

Deru Toko Demasho!

出るトコ出ましょ!
N/A
Horikita Maki, Tanihara Shosuke, Koike Eiko, Nukumizu Youichi
Kobayashi Kazuhiro
Hobara Kenichiro, Tsukada Yoko (塚田洋子)
Inamitsu Shiji (稲光伸二) Deru Toko Demasho! (manga), Ishihara Bull (石原武龍), Sueyasu Masako (末安正子)
N/A
ออกอากาศช่อง Fuji TV ทุกวันเสาร์ เวลา 21:00 น.